Inloggen Mijn NVM
  • Quickscan

    Wat is mijn woning waard?

  • Wanneer je op ‘klaar!’ klikt gaan onze specialisten als de wiedeweerga aan de slag met je gegevens om een inschatting te maken! Je ontvangt dan z.s.m. een rapport per e-mail.

  • Sleep bestanden hierheen of

Privacy statement

Download hier het document NVM Privacyverklaring

Privacyverklaring Ten Wolde Makelaars
U heeft te maken met Ten Wolde Makelaars. Ten wolde Makelaars is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Ten Wolde Makelaars
bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan
brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat
NVM/brainbay met deze gegevens doet.
Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM
producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en
van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.
Bij woningen:
U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:
• U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
• U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:
• U wilt een woning kopen. Zie 3.
• U wilt een woning huren. Zie 4.
U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:
• U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn de
volgende situaties mogelijk:
• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
Zie 8.
• U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
• U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
• U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 7.
Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:
U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVMmakelaar:
• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.
Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet een NVM-makelaar
ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
Zie 8.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVMmakelaar wordt aangeboden. Zie 5.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie
14.
2
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie
15.
Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is Ten Wolde Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Ten Wolde Makelaars
KvK nummer: 04049988
Houtsnip 22, 7827 KG Emmen
emmen@ten-wolde.nl
0591-632007
Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het
volgende met deze gegevens:
• Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch
vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
• Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
• Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten
opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en
agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.
NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM brainbay B.V.
KvK 30102683 KvK 71551034
Postbus 2222 Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein 3431 HZ Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl support@brainbay.nl
NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
Wij nemen uw privacy serieus
De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom
gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en
volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging
zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en
onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening.
Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de NVM-makelaar.
Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de
makelaar.
NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke
gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u
geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVMmakelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te
bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
3
Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst
contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact
opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . In die situatie zal ook de
NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVMmakelaar echter langdurig:
• Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar
gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
• De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.
1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de
waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en
de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens
kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering
van werk.
a 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de
woning te koop staat of heeft gestaan.
a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs,
het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens,
WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere
huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt
voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar
na de transactie getoond.
a, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft).
c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de
verkoopprijs en de transactiedatum.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
4
2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te
verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te
stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
b 20 jaar
De reden van verhuur. a 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het
bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en
foto’s en video’s van de woning.
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande
gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op
de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van
uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie
getoond.
a, c 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
a 3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
c 20 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de
onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit
vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De
reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van
werk.
geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
financieringsmogelijkheden.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft).
b 5 jaar
5
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de
verkoopprijs en de transactiedatum.
geen 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verkoper, verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de
onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere
afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens
kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De
reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van
werk.
geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
mogelijkheden om een huurprijs te betalen.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist
(bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd
belang van de verhuurder.
a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar
5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die
c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van
de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit
pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het
bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.
a 1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar
6
Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand
6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het
biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst
en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen
worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn bij
NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres.
b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft).
d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van
uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen
van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de
verkoper.
b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de
verkoopprijs en de transactiedatum.
a 20 jaar
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van
de koper, koop- of huurwoning.
a 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type
koper en verhuisreden.
a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de
verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
a 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder
voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze
vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.
a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar
7
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder
8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante
woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte
meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn bij
NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
geen Tot intrekking van
toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis
van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.
geen Tot intrekking van
toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van
toestemming
9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u
heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed
een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
a 20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de
waarde te bepalen.
a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
een ongebruikelijke transactie moet melden
b 5 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt. geen 20 jaar
Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar
ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch
vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden
en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
b 20 jaar
De reden van verkoop. a 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand
te koop staat of heeft gestaan.
a 20 jaar
8
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het
bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s
en video’s van het pand.
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande
gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en
op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van
uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de
transactie getoond.
a, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de
identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners)
vastgesteld en vastgelegd.
c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de
verkoopprijs en de transactiedatum.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar
ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch
vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder
en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De
volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
b 20 jaar
De reden van verhuur. a 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand
te huur staat of heeft gestaan.
a 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het
bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en
foto’s en video’s van het pand.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde
websites geplaatst voor promotie van het pand.
a, c 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
a 3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen,
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
c 20 jaar
Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities. a 3 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
9
Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder
c Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar
12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft
hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te
vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVMmakelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
c 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.
De reden van koop.
geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
financieringsmogelijkheden.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten
van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en
vastgelegd.
b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen,
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze
gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris
verstrekt.
d 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de
transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.
geen 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Verkoper, verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft
hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden,
namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en
verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende
gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. geen 3 jaar
10
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
mogelijkheden om een huurprijs te betalen.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM
Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de
verhuurder.
a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen,
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar
14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt
aangeboden
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit
contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces.
Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de
overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden
verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn bij
NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
b 20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van
de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en
vastgelegd.
d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van
uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen
van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de
verkoper.
b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen,
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de
verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van
het vorig huisvestingsadres van de koper.
a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
11
15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt
aangeboden
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van
dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de
huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
e-mailadres.
a 20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder
voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze
vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.
a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen,
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar
Gegevensgebruik door de NVM/brainbay
De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.
NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het
volgende met deze gegevens:
A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch
vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten
opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en
de agrarische vastgoedmarkt.
A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden
de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van
het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZwaarde en foto’s van het object.
• Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder
voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar
een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.
B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites,
waaronder Funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren
kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat
dan om de volgende gegevens:
• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van
het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZwaarde en foto’s van het object.
• Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
12
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen
en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of
agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
C Database met historisch aanbod
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden
aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van
het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZwaarde en foto’s van het object.
• Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder
voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
• De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend
goed markt mogelijk.
De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:
• NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
• Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van
taxatierapporten.
• Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
• Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
• Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
• NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
• Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor
onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden
gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden
nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens
niet langer worden verwerkt door de NVM.
Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de
NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en
vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.